top of page

Pár slov o mne

Začnite dnes svoju cestu k zdravému mysleniu a naplňujúcemu životu. Spolu to dokážeme!

​Volám sa Linnet Michaličková a som psychologička. Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na poradenskú a pracovnú psychológiu.  Mám niekoľkoročné skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov, pracovno-organizačnej, školskej i poradenskej psychológie. V súčasnosti sa venujem tvorbe vlastných terapeutických materiálov a  psychologickému poradenstvu s využitím techník a princípov vychádzajúcich z Kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) a Schématerapie. 

V rámci svojej poradenskej praxe pracujem s rôznorodými témami duševného zdravia ako napr. úzkosť, depresia, prežívanie nadmernej záťaže, stres, vzťahové problémy, zvládanie emocionálnych turbulencií, otázky sebavedomia/sebadôvery, asertívna komunikácia. Svojich klientov učím rôznym podporným technikám vychádzajúcich z Mindfulness, tiež relaxačné techniky, dychové cvičenia či imaginácie. Rovnako tak poskytujem poradenstvo v oblasti profesionálneho rozvoja (kariérové poradenstvo), t.j. pomoc pri výbere strednej/vysokej školy, zmeny kariérnej cesty.

Mojim poslaním je poskytnúť vám podporu, pomôcť vám objaviť svoj skrytý potenciál a získať nástroje na to, aby ste sa stali tvorcami svojho šťastného a vyváženého života. 

Ak cítite, že by ste mohli získať prospech z mojich služieb, neváhajte a kontaktujte ma. S radosťou sa s vami stretnem osobne alebo online a spoločne nájdeme cestu k vašej lepšej verzii.

Pracujem s dospievajúcimi a dospelými klientmi.

Vzdelanie

2013 - 2016

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (UKF)

Odbor - jednoodborová psychológia 3.1.9

2016 - 2019

Fakulta sociálnych a ekonomických vied (UK)

Odbor - jednoodborová psychológia 3.1.9

Študijný program - pracovná a sociálna psychológia

2021

Lekárska fakulta (SZU)

2021

Kariérne poradenstvo (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov)

Príprava na výkon práce v zdravotníctve (v zdravotníckom povolaní - psychológ)

2023 - Súčasnosť

Medzinárodný inštitút KBT (Odyssea - Česká republika)

Frekventantka v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v Kognitívne-behaviorálnej terapii

bottom of page