top of page

"Keď zmeníme spôsob, akým sa na veci pozeráme, zmenia sa veci, na ktoré sa pozeráme."

IMG_2941.jpg

Psychologické poradenstvo

Každý z nás zažíva obdobie, kedy sa cítime zmätení, neistí alebo zavalení ťažkosťami. Naša schopnosť čeliť týmto výzvam môže ovplyvniť náš osobný rast a celkovú pohodu. 

Ako psychologička, využívajúca vo svojej práci prístupy Kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) sa sústredím na spôsob, akým naše myšlienky, presvedčenia a správanie ovplyvňujú našu každodennú realitu. S týmto pochopením môžeme spoločne identifikovať a prekonať negatívne vzorce myslenia, ktoré vás brzdia na ceste za šťastím a osobným naplnením.

Mgr. Linnet Michaličková

psychológ

Služby

bottom of page