top of page

E-mailové poradenstvo


Popis služby

Pre tých z vás, ktorí uprednostňujú písomnú formu komunikácie, ponúkam Emailové poradenstvo. Stačí mi zaslať vaše obavy a otázky, a ja vám odpoviem s empatiou a odborným porozumením. Táto forma poradenstva vám umožňuje zhodnotiť svoje myšlienky a pocitové stavy sústredene a vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Mailové poradenstvo však neslúži na dlhodobú aktívnu spoluprácu. V prípade potreby pravidelného a systematického konzultovania/poradenstva odporúčam využiť formu osobného/online psychologického poradenstva. *v cene sú zahrnuté všetky edukačné materiály i materiály pre prácu na doma Svoj email zašlite na adresu: linnet.michalickova@gmail.com

  • 25 eur
  • email

bottom of page